Romun kierrätys

Kauttamme romu kiertoon turvallisesti

Saat kauttamme myös kaikki emoyhtiömme Romu Keinäsen kierrätyspalvelut. Noudamme romumetallit Uudenmaan alueella nopeasti ja hyvällä kalustolla; tarvittaessa käytämme magneettia metallisilpun keräämiseen esimerkiksi piha-alueilta. Ammattitaitoinen henkilökunta pitää huolen siitä, että työ käy ystävällisesti ja tehokkaasti.

Huolehdimme romun kierrätyksestä määräykset ja ympäristö huomioiden, ja tarvittaessa toimitamme tarvittavat dokumentit romun kierrätyksestä. Tehokas kierrätys vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, säästää energiaa ja ympäristöä sekä vaikuttaa kestävään kehitykseen positiivisesti.

Huolehdimme puolestasi myös SF6-kaasuista (rikkiheksafluoridi), joka on erittäin voimakas fluorattu kasvihuonekaasu. Sitä käytetään joissain pienemmissä sähkökytkimissä, kojeissa sekä erilaisissa korkeajännitekytkimissä. SF6-kaasun kierrättäminen, tai sen tuhoaminen on Euroopassa lain mukaan pakollista ja työn suorittaminen on luvanvaraista. Tukes myöntää luvat sekä valvoo yrityksiä ja henkilöitä, jotka voivat suorittaa tätä palvelua.

Ota yhteyttä

    Lähin toimipaikkasi: *

    Haluan: *